Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

U bent hier

Afkoppelingsstudies voor autonome gemeenten

Naast de grote rioolbeheerders zijn er ook autonome gemeenten die hun eigen riolen beheren en die dus zelf moeten instaan voor hun afkoppelingen op het publiek domein en de afkoppelingstudies bij de burgers.  Het aanbrengen van gescheiden rioolstelsels voor afvalwater en regenwater in alle straten van de gemeente. Tijdens het aanbrengen van deze extra rioleringsbuis op het publieke domein (in de straat) moet de gemeente ook zorgen voor het afkoppelen van de burgers in die straat (aanbrengen van gescheiden afvoeren van RWA en DWA (Regen Water Afvoer en Droog Weer Afvoer) ter hoogte van de rooilijn om aan te sluiten op een van beide HAP’s (Huis Aansuit Putjes) .  De gemeentes  schrijven om deze reden bestekken uit waarin de afkoppelingsprojecten en alle uit te voeren taken beschreven worden. Hydroservices heeft ingeschreven op een aantal van deze bestekken en heeft een goed resultaat behaald bij:
 

  • De gemeente Grimbergen: 3 afzonderlijke projecten nl: Meiskensbeek met 189 woningen, Strombeeklinde met een 103 woningen en Humbeekse steenweg met 15 woningen. Dit bestek toont grote gelijkenissen met dat van Infrax maar gaat veel  verder in de begeleiding van de burger omdat er meer alternatieven moeten uitgewerkt worden op vraag van de burger. Aangezien er veel percelen zijn met garages die lager liggen dan het straatniveau is het aanbrengen van de tweede aansluiting geen eenvoudige klus en is het risico op het beschadigen van oude muurtjes  niet gering. Om het geheel in goede banen te leiden zijn er  wekelijkse werfvergaderingen om het project op te volgen. De gemeente Grimbergen heeft per project een bestek uitgeschreven voor het uitvoeren van de werken op privaat terrein van de burgers met tussenkomst via subsidies. Er zijn 3 verschillende firma’s aan wie uiteindelijk de werken werden toebedeeld, waardoor Hydroservices met drie verschillende partijen deze werken moet begeleiden bij de burger. Het grootste van de 3 projecten is volledig afgewerkt (alle percelen uitgevoerd en voorzien van een afkoppelingsattest na controle van de werken) in de loop van juni 2013 en beide andere projecten zullen in de loop van 2013 volledig klaar komen.
  • De gemeente Holsbeek voor haar gebied in Gobbelsrode. Dit project met 65 percelen zit momenteel in de controle fase (uitgevoerde werken controleren en attesteren).
  • De gemeente Hoeilaart en Bertem. Beide  afkoppelingsprojecten zijn eigenlijk binnengehaald door de firma GVE (welke kort nadien werd  overgenomen door de firma Grontmij) die beide afkoppelingsprojecten na het overname proces heeft doorgeschoven naar Hydroservices (in ieder geval het gedeelte dat toen nog niet uitgevoerd was).
    Het betrof nog  38 woningen te inventariseren en te behandelen voor Hoeilaart en 65 woningen te inventariseren en te behandelen voor Bertem. Beide projecten zitten inmiddels in de afsluitende fase;  nog  50% van de controles op de uitgevoerde werken (plus attesteren) zijn uit te voeren.
  • De gemeente Wevelgem heeft nog twee projecten lopen  in de ‘Kijk uit hoek’  en in de ‘visserijstraat’  met een zeer specifieke fase indeling. Beide projecten zijn  momenteel  voor 75% gerealiseerd .
     
Dienst: 
Autonome Gemeenten

Cases

Naast de grote rioolbeheerders zijn er ook autonome gemeenten...

 
 

Enkele van onze diensten