Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

U bent hier

Keuring van de riolering van bedrijven

Sinds 1 juli 2011 is in Vlaanderen een keuring van de privé waterafvoer van een bedrijfsgebouw verplicht in volgende gevallen:

  • bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwing van de bedrijfspanden
  • bij (her)aansluiting van de private waterafvoer van het bedrijf op de openbare riolering, gracht of IBA
  • bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd

De reden hiervoor is dat in de praktijk de scheiding van afvalwater en regenwater van het bedrijfsgebouw ,  die in dergelijke gevallen verplicht wordt volgens de Vlaamse milieuwetgeving,  niet steeds 100% correct wordt uitgevoerd volgens de meest recente wetgeving van Vlario of het Vlaams gewest (VMM).

In de praktijk betekent dit dat de bedrijfsleider  in elk van deze  situaties een erkend rioolkeurder moet aanstellen om alle waterafvoeren van zijn bedrijf  te laten controleren en dat hij steeds een conformiteitattest  van een erkend keurder moet kunnen voorleggen aan de rioolbeheerder.  Concreet zal deze rioolkeurder zich op basis van een aantal documenten zoals het rioleringsplan,  een onderdelenlijst  e.d…zich goed voorbereiden op deze keuring en zal hij verder ter plaatse nagaan of de waterafvoer werd aangelegd overeenkomstig de regels van de kunst. Hiervoor zal hij gebruik maken van tal van hulpmiddelen en zijn know-how om zich te vergewissen of er 100% gewerkt werd volgens de laatste richtlijnen van Vlario en de VMM. Bij een positief resultaat zal de keurder de bedrijfsleider zo snel mogelijk  een conformiteitattest  bezorgen. Bij een negatief attest zal de keurder aan de bedrijfsleider of zijn aangestelde  uitleggen waar er  afwijkingen zijn vastgesteld die niet stroken met de wetgeving en hoe die moeten worden aangepast om in regel te zijn.

Welke keuring is vereist? Een keuring  type Vlario of een keuring type Aqua Flanders?

Deze vraag dient beantwoord te worden door de rioolbeheerder (Dus kan de burger zich  hierover best op het voorhand gaan bevragen bij de rioolbeheerder).

  • De rioolbeheerder INFRAX staat er op dat het een keuring TYPE VLARIO is.
  • De rioolbeheerder Aquafin en TMVW verkiezen meestal een keuring TYPE Aqua Flanders.
  • De meeste autonome gemeenten hebben geen voorkeur ten aanzien van het type keuring.

Hydroservices beschikt over een tiental erkende rioolkeurders die kunnen instaan voor een dergelijke keuring van uw private waterafvoer.

Indien u verdere vragen heeft in verband met deze verplichte keuring of vrijblijvend een offerte wenst te ontvangen, neem dan contact op met HydroServices via onderstaand mailadres of telefoonnummer, of vraag eenvoudig uw offerte online op, via onderstaand aanvraagformulier.

Meer info kan u ook vinden op de site van VLARIO of op de site van Aqua Flanders.

Een keuring aanvragen ? Vraag een offerte op.

 

Enkele van onze diensten