Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

U bent hier

Afkoppelingstudies Bedrijven & bouwmaatschappijen

Alle bedrijven moeten met der tijd net als alle burgers ooit afgekoppeld worden, in principe zodra er een afkoppelingsstudie aanvangt in hun straat.
Zodra een bedrijf of een burger een verbouwing uitvoert waar stedenbouw mee geconfronteerd wordt krijgt het bedrijf of de burger richtlijnen om zijn rioolsysteem gescheiden aan te leveren (aparte DWA en RWA). In dit geval wordt er een controle of keuring voorzien voordat men na de verbouwing opnieuw kan aansluiten op de riolering. Om deze reden zoeken deze bedrijven hulp bij een architect of een afkoppelingsbedrijf om hun actuele situatie om te buigen naar een volwaardige afgekoppelde situatie die voordoet aan de wetgeving (in dit geval stedenbouwkundige voorwaarden).

Wat doet Hydroservices?

Hydroservices is gespecialiseerd in het organiseren van afkoppelingsstudies voor rioolbeheerders en Gemeenten maar heeft zich daarnaast ook toegelegd op bedrijven die om een of andere reden willen of moeten afkoppelen.
Per bedrijf wordt al dan niet met de architect het bestaand rioleringsnet in kaart gebracht en worden de stedenbouwkundige vereisten uitgewerkt op deze situatie om te komen tot een nieuw ontworpen rioleringsplan dat voldoet aan de eisen.
De kosten van deze verbouwing worden geraamd en dit plan wordt voorgelegd aan de rioolbeheerder om tot een akkoord te komen voor de werken aanvatten. Voor dit goedgekeurd dossier worden dan via een bestek enkele aannemers gecontacteerd om tot de beste prijs te komen.
De werken worden uitbesteed en opgevolgd door Hydroservices en uiteindelijk zorgt een herkend keurder voor de nodige attesten.

Waarom Hydroservices?

Hydroservices heeft een uitgebreide procedure ontwikkeld die elke stap van het afkoppelingsproces minutieus beschrijft met de erbij horende documenten, plannen, verslagen, meetstaten en met de gemaakte afspraken over formats, deliverables enz. teneinde een perfecte uitvoering te bekomen.

Het Hydroservices team is het grootste afkoppelaar team van Vlaanderen.

Elke opdrachtgever kan terecht bij Hydroservices aangezien alle afkoppelaars zowel gecertificeerd zijn voor Vlario als voor Aqua Flanders.

Hydroservices is goed geplaatst voor elke opdracht omdat er intussen heel veel ervaring is opgebouwd voor de vele soorten klanten (Riobra, Aquafin, Infrax, TMVW, Pidpa, Stad Leuven, en een groot aantal gemeenten die hun eigen riolen beheren).

Hydroservices beschikt over een goed uitgerust wagenpark met een volledige toolbox voor afkoppelingen en keuringen (camera, rookmachine….).

Het Hydroservices team heeft vertrekplaatsen verspreid over Vlaanderen om alle klanten snel te kunnen bedienen.

Cases

Het rusthuis St Michael te Essen maakte deel uit van een van de...

 
 

Enkele van onze diensten