Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

Controles van IBA's en KWZI's

  • Hydroservices heeft een uitgebreide methodiek beschreven voor het controleren van IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater)  en/ of KWZI’s (Kleine Water Zuivering Installatie) . In bepaalde gebieden in Vlaanderen kan de burger niet aansluiten op een bestaande rioolafvoer en is aangewezen op het behandelen van zijn eigen rioolwater zonder daarbij de bodem verder te vervuilen (zoals vroeger via infiltratie dikwijls het geval was). Om die reden is er reglementering ontstaan omtrent  IBA’s en KWZI’s met de voorwaarden waaraan die moeten voldoen en hoe die moeten onderhouden worden.
  • Hydroservices heeft specialisten in dienst die deze materie kennen en die dus de nodige controles kunnen uitvoeren om te kunnen attesteren of deze installaties al dan niet goed werken.
 

Enkele van onze diensten