Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

Opmaken van Bermbeheersplannen

Waaruit bestaat het opmaken van een bermbeheersplan?

Een opdrachtgever ( een gemeente of stad,  een intercommunale of een provinciale dienst) wenst een bermbeheersplan te laten opstellen voor een gemeente, een stad of een groep van gemeenten. Afhankelijk van de opdrachtgever kan de verwachting ten aanzien van het op te maken bermbeheersplan sterk verschillen. Het kan een sterk economisch gerichte actie zijn om de kosten te optimaliseren binnen het bermendecreet van de Vlaamse regering. Het kan een vraag tot uitvoering zijn van het bermdecreet met weinig specifieke eisen. Het kan een zeer specifieke invulling zijn van het bermdecreet met eis tot doordrongen aandacht voor zeldzame flora en fauna, voor koesterburen en voor het verder laten ontwikkelen van deze exoten.
Het is dus afhankelijk van een van de bovengenoemde benaderingen dat het op te maken bermbeheersplan sterk kan verschillen.

Wat doet Hydroservices bij een op te maken bermbeheersplan?

Hydroservices start met het inventariseren van wat er al bestaat bij de opdrachtgever op vlak van bermbeheer of op vlak van inventarisatie van flora en fauna in de gemeente. Dan wordt met de opdrachtgever de scope van het project bepaald (welke straten en welke bermen) en de momenten van de inventarisaties (2 biotische inventarisaties en 1 abiotische). De biotische inventarisaties gebeuren op basis van de indeling van professor Zwaenepoel en leveren uiteindelijk een classificatie af van bermen en bermtypes die dan samen met de opdrachtgever worden geëvalueerd en gequoteerd als waardevol , te verbeteren of te behouden via een aangepast bermbeheer.
Op basis van deze beslissingen  wordt per berm type een maaischema opgesteld en daaruit wordt voor elk maaimoment een werkopdracht gedefinieerd voor de beschikbare maaimachines (routeschema op omgevingsplan, de maaibelasting in uren of dagen enz.). Het bermbeheersplan wordt afgewerkt met nuttige tips en werkwijzen en achtergrond informatie voor de verantwoordelijke uitvoerders.

Waarom kiezen voor Hydroservices  voor je bermbeheersplan?

Hydroservices heeft ervaring opgebouwd in het opstellen van bermbeheersplannen voor gemeenten sinds 2009.
Hydroservices heeft in 2009 de nodige software aangekocht om op basis van de inventarisatie gegevens van de biotische inventarisaties automatisch de indeling te verkrijgen volgens de bermtypes van Professor  Zwaenepoel met alle hiermee verbonden nuttige informatie voor het opstellen van het bermbeheer. Hydroservices heeft verder geïnvesteerd in inventarisatie tools (handheld computers) voor de abiotische inventarisatie die nuttige gegevens moet opleveren voor de berekening van de belasting van de maaiploegen.

 

Enkele van onze diensten