Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

Peilbuismetingen

  • Hydroservices heeft kennis van de methodiek die beschreven werd  voor het beheren van oppervlakte wateren en over de wijze waarop er vooraf metingen moeten gebeuren om de diverse waterstromen in kaart te brengen.
  • Hydroservices heeft enkele mensen in dienst met een uitgebreide ervaring in het uitvoeren van debietmetingen, peilbuismetingen en waterkwaliteitsmetingen. Deze mensen hebben ervaring met de meetapparatuur en het gebruik er van, de nodige veiligheidsuitrustingen en het gebruik er van, de permanente registratie van deze metingen en het analyseren van de resultaten.
 

Enkele van onze diensten