Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

U bent hier

Afkoppelingstudies private bouwheren & architecten

Alle burgers moeten ooit afgekoppeld worden, in principe zodra er een afkoppelingsstudie aanvangt in hun eigen straat.
Zodra een burger echter op eigen initiatief een verbouwing uitvoert waar een stedenbouwkundige aanvraag voor nodig is krijgt de burger net als bij een nieuwbouw richtlijnen om zijn rioolsysteem gescheiden aan te leveren (aparte DWA en RWA). In dit geval wordt er een controle of keuring van het gescheiden systeem voorzien voordat men na de nieuwbouw of na de verbouwing (opnieuw) kan aansluiten op de HAP van de  riolering in de straat.

Om deze reden zoeken deze burgers (bouwheren)  hulp bij een architect of een afkoppelingsbedrijf om hun actuele situatie om te buigen naar een volwaardige afgekoppelde situatie die voldoet aan de wetgeving (in dit geval aan de stedenbouwkundige voorwaarden). We stellen vast dat er in steeds meer situaties zich opportuniteiten voordoen om beroep te doen op de diensten van Hydroservices bij private bouwheren. Vooral als er een interactie ontstaat tussen het rioolstelsel van de nieuwbouw en het rioolstelsel van het bestaande gebouw omdat de architect van de nieuwbouw in principe geen rekening houdt met de problemen op vlak van het niet gescheiden zijn van de riolering van de bestaande gebouwen. Hierdoor kunnen op termijn (op het moment dat het oude gebouw deel uitmaakt van een afkoppelingsstudie die hoort bij de vernieuwing van de riolering in de straat) de kosten om het oude gebouw te voorzien van een gescheiden stelsel  een veelvoud zijn van de kosten indien die werken werden meegenomen bij de oprichting van de nieuwbouw.

Wat doet Hydroservices?

Hydroservices is ook gespecialiseerd in het organiseren van afkoppelingsstudies voor privaat personen die om een of andere reden zelf willen of moeten afkoppelen. Per opdracht wordt al dan niet met de architect het rioleringsnet van het bestaande gebouw in kaart gebracht en worden de stedenbouwkundige vereisten van de nieuwbouw of verbouwing uitgewerkt op deze situatie om te komen tot een nieuw ontworpen rioleringsplan voor het ganse perceel dat voldoet aan de eisen. De kosten van deze verbouwing worden geraamd en dit ontworpen plan wordt voorgelegd aan de betrokken rioolbeheerder of autonome gemeente( om tot een akkoord te komen vóór de werken aanvatten. Voor dit goedgekeurd dossier kunnen we dan via een bestek enkele aannemers contacteren om tot de beste prijs te komen. De werken worden uitbesteed en indien gewenst opgevolgd door Hydroservices. Uiteindelijk zorgt een erkend keurder voor de nodige attesten.

Waarom Hydroservices?

Hydroservices heeft een uitgebreide procedure ontwikkeld die elke stap van het afkoppelingsproces minutieus beschrijft met de erbij horende documenten, plannen, verslagen, meetstaten en met de gemaakte afspraken over formats, deliverables enz. teneinde een perfecte uitvoering te bekomen.

Het Hydroservices team is het grootste afkoppelaar team van Vlaanderen.

Elke opdrachtgever kan terecht bij Hydroservices aangezien alle afkoppelaars zowel gecertificeerd zijn voor Vlario als voor Aqua Flanders.

Hydroservices is goed geplaatst voor elke opdracht omdat er intussen heel veel ervaring is opgebouwd voor de vele soorten klanten (Riobra, Aquafin, Infrax, TMVW, Pidpa, Stad Leuven, en een groot aantal gemeenten die hun eigen riolen beheren).

Hydroservices beschikt over een goed uitgerust wagenpark met een volledige toolbox voor afkoppelingen en keuringen (camera, rookmachine….).

Het Hydroservices team heeft vertrekplaatsen verspreid over Vlaanderen om alle klanten snel te kunnen bedienen.

 

Enkele van onze diensten