Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

U bent hier

Afkoppelingstudies voor rioolbeheerders

Rioolbeheerders dienen stelselmatig hun enkelvoudig rioolnet (DWA en RWA in 1 buis) om te bouwen naar een gescheiden riool net (aparte DWA en RWA). Waar ze dit doen proberen ze tegelijk via een afkoppelingstudie ook de privaat burgers die aansluiten op dat net mee af te koppelen. Gezien dit laatste heel wat coördinatie verplichtingen meebrengt geven ze de meeste afkoppelingsprojecten uit aan derden zoals Hydroservices.

Wat doet Hydroservices?

Hydroservices heeft zich gespecialiseerd in het organiseren van afkoppelingsstudies om op die manier het werk van de rioolbeheerders te ontlasten. Per project wordt een basisbundel gemaakt die alle project specifieke eisen en plichten vermeldt en wordt meestal een informatievergadering voor de burgers georganiseerd. Per woning volgt dan in grote lijnen een inventarisatiefase met opmaak van een plan bestaande toestand en een plan ontworpen toestand met de hieraan verbonden kosten. Dit dossier wordt eerst besproken met de rioolbeheerder en dan besproken met de burger. Indien nodig wordt het dossier verder begeleid tijdens de uitvoering en wordt het resultaat uiteindelijk gecontroleerd.

Waarom Hydroservices?

Hydroservices heeft een uitgebreide procedure ontwikkeld die elke stap van het afkoppelingsproces minutieus beschrijft met de erbij horende documenten, plannen, verslagen, meetstaten en met de gemaakte afspraken over formats, deliverables enz. teneinde een perfecte uitvoering te bekomen.

Het Hydroservices team is het grootste afkoppelaar team van Vlaanderen.

Elke opdrachtgever kan terecht bij Hydroservices aangezien alle afkoppelaars zowel gecertificeerd zijn voor Vlario als voor Aqua Flanders.

Hydroservices is goed geplaatst voor elke opdracht omdat er intussen heel veel ervaring is opgebouwd voor de vele soorten klanten (Riobra, Aquafin, Infrax, TMVW, Pidpa, Stad Leuven, en een groot aantal gemeenten die hun eigen riolen beheren).

Hydroservices beschikt over een goed uitgerust wagenpark met een volledige toolbox voor afkoppelingen en keuringen (camera, rookmachine….).

Het Hydroservices team heeft vertrekplaatsen verspreid over Vlaanderen om alle klanten snel te kunnen bedienen.

Cases

Riobra, de rioolbeheerder in Vlaams Brabant welke inmiddels deel...

Infrax schreef een bestek uit in 2009 voor 20 verschillende...

 
 

Enkele van onze diensten