Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

U bent hier

Rioolbeheerders na afkoppelingsprojecten

Heel wat rioolbeheerders hebben de laatste 4-5 jaar her en der in hun gebied afkoppelingsprojecten opgestart met het doel om rioleringen op het openbaar domein te vervangen door een gescheiden stelsel  met aparte DWA (droog weer afvoer) en RWA (regen water afvoer).

Ter gelegenheid van deze werken hebben ze meestal ook een afkoppelingsproject gelanceerd voor de burgers die palen aan de straat waar de werken plaats vonden op het openbaar domein.

Echter in de eerste bestekken die hiervoor werden opgesteld waren nog geen controles voorzien op de uitgevoerde afkoppelingswerken bij de burgers. Vandaar dat er nu nog controles moeten uitgevoerd worden op deze eerste projecten en dit zowel voor aanpalende bedrijven als voor privaat personen. Daarnaast is intussen de wet gewijzigd en moeten de controles van weleer vervangen worden door keuringen (type Vlario of type Aqua Flanders).

De reden voor deze controles  is omdat in de praktijk de scheiding van het afvalwater en het regenwater op privaat domein (de woning van de burger),  die in dergelijke gevallen verplicht wordt volgens de Vlaamse milieuwetgeving ,  niet steeds 100% correct uitgevoerd wordt. Zelfs architecten maken soms kleine fouten tegen de meest recente richtlijnen van Vlario en de VMM.

In de praktijk betekent dit dat in elk van deze  situaties er een erkend rioolkeurder moet aangesteld worden om deze  gewijzigde private waterafvoer te controleren en dat de rioolbeheerder steeds een conformiteitattest  van een erkend keurder moet kunnen voorleggen aan de VMM.

Het uitvoeren van de keuring: Concreet zal deze rioolkeurder zich op basis van een aantal documenten zoals het rioleringsplan,  een onderdelenlijst  e.d…zich goed voorbereiden op deze keuring en zal hij verder ter plaatse nagaan of de waterafvoer werd aangelegd overeenkomstig de regels van de kunst. Hiervoor zal hij gebruik maken van tal van hulpmiddelen en zijn know-how om zich te vergewissen of er 100% gewerkt werd volgens de laatste richtlijnen van Vlario en de VMM. Bij een positief resultaat zal de keurder de burger en de rioolbeheerder zo snel mogelijk  een conformiteitattest  bezorgen. Bij een negatief attest zal de keurder aan de burger uitleggen waar er  afwijkingen zijn vastgesteld die niet stroken met de wetgeving en hoe die moeten worden aangepast om in regel te zijn.

Hydroservices heeft als afkoppelingsbedrijf veel ervaring met het controleren/ keuren van dergelijke situaties en heeft dit soort opdrachten opgenomen in haar services pakket. Vooraf dient bepaald te worden: Welke keuring is vereist? Een keuring  type Vlario of een keuring type Aqua Flanders?

Deze vraag dient beantwoord te worden door de rioolbeheerder.

  • De rioolbeheerder INFRAX staat er op dat het een keuring TYPE VLARIO is.
  • De rioolbeheerder Aquafin en TMVW verkiezen meestal een keuring TYPE Aqua Flanders.
  • De meeste autonome gemeenten hebben geen voorkeur ten aanzien van het type keuring.

Hydroservices beschikt over een tiental erkende rioolkeurders die kunnen instaan voor een dergelijke keuring van uw private waterafvoer.

Indien u interesse heeft om gebruik te maken van de diensten van Hydroservices bvba om dergelijke keuringen te laten uitvoeren neemt U best contact  met via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

 

Enkele van onze diensten