Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

Keuringen van gescheiden rioolstelsels

Wat is een keuring van een gescheiden rioolstelsel?

Sinds 1/7/2011 is het algemeen waterverkoopreglement van de VMM, goedgekeurd door de Vlaamse Regering in voege.

Bij elke nieuwbouw of grote verbouwing moet de privéwater afvoer door een erkend keurder gekeurd worden voordat er kan aangesloten worden op de openbare riolering.Het betreft de controle of de regenwaterafvoer 100% gescheiden verloopt van de rioolwaterafvoer tot aan de RWA (Regen Water Afvoer) en DWA HAP's (Droog Weer Afvoer / Huis Aansluit Put)aan de rooilijn van het perceel.

 

In bepaalde bouwvoorschriften moet de RWA aansluiten op een gracht (vooraan of achteraan) of op een eigen infiltratie unit.

 

 

 

Waaruit bestaat een keuring van een gescheiden rioolstelsel?

Men probeert op allerlei manieren te achterhalen of alle afvoerkanalen op de juiste wijze zijn aangesloten. Men laat water stromen van toiletten, lavabo’s, douches, afwasbakken in de keuken en dergelijke lopen en controleert of dit geen waterstroom laat ontstaan in de HAP (huisaansluitput) van de RWA (Regen Water Afloop) en juist wel in de HAP van de DWA (Droog Weer Afloop). Tijdens deze actie legt men zo veel mogelijk alle toezichtputjes, de regenwaterput en de septische put open om alle mogelijke rioolverbindingen te ontdekken. Indien vereist kan men kleurstof toevoegen aan bepaalde waterstromen om het effect die bepaalde stroom te kunnen opvolgen. Men laat ook water lopen in de dakgoten en volgt de waterstroom naar de regenwatertank of naar de HAP van de RWA. Bij onmogelijkheid (dakgoot te hoog of onbereikbaar) zal men gebruik maken van een rookmachine om vanuit de Hap of vanuit de regenwaterput met een rookwolk het traject van het water in omgekeerde richting naar de dakgoten terug te vinden. Men maakt ook gebruik van geluidsignalen om mogelijke watertraces terug te vinden indien er te weinig toezichtsputten bereikbaar zijn. Bij bepaalde moeilijke situaties wordt tenslotte een rioolcamera ingeschakeld om onder de grond te bekijken hoe een leiding verloopt (aftakkingen of niet) en in welke richting een buis gaat en of er al dan niet verstoppingen te zien zijn, dit alles teneinde het verloop van het stelsel perfect in kaart te kunnen brengen.

Wanneer moet er een keuring plaats vinden?

 • Bij een nieuw bouw zal de bouwvergunning enkel goedgekeurd worden indien het bouwplan een duidelijk gescheiden riolering stelsel aantoont. Bij de aanvraag van de aansluiting van het nieuwe stelsel op de riool in de straat zal de rioolbeheerder vooraf een attest van de keuring vragen.
 • Bij een verbouwing zullen de stedenbouwkundige voorschriften gewag maken van een gescheiden rioleringsstelsel en mogelijks andere bijkomende verplichtingen tav een regenwaterput en een septische put. Ook in dit geval zal de riool beheerder een attest van keuring vragen of voor het aansluiten of na melding van het einde der werken.
 • Bij een nieuwe aansluiting op de openbare riolering, een gracht of  een IBA (IBA = Individuele Behandeling van  Afvalwater)
 • Bij belangrijke wijzigingen van een private waterafvoer
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering in uw straat en de verplichte aansluiting op die riolering.

Wat doet Hydroservices bij een keuring van een gescheiden rioolstelsel?

 • Teneinde de keuring efficiënt en doelmatig te kunnen laten verlopen zal Hydroservices op voorhand de nodige documenten, plannen en foto’s opvragen bij de aanvrager van de keuring.
 • Dan wordt de keuring ingepland en wordt gevraagd of er zich problemen kunnen voordoen indien bepaalde putten moeten opengelegd worden (omwille van verkeersproblemen of andere veiligheidsissues…).
 • Op de dag van de keuring wordt indien nodig (omwille van een gebouw met een grote oppervlakte of met een ingewikkeld rioolstelsel over meerdere verdiepingen) een tweede persoon ingeschakeld om de keuring efficiënt te laten verlopen.
 • Er wordt een rookmachine, een rioolcamera, geluidsignalen en kleurmiddelen via waterstromen gebruikt om het rioolstelsel perfect in kaart te brengen.
 • Bij vaststelling van een onvolkomenheid bij het scheiden van beide stromen wordt de eigenaar uitgelegd waar de foute situatie zich bevindt en hoe hij deze het best (goedkoopst) kan oplossen.
 • Bij vaststelling van een goede afkoppeling krijgt de eigenaar een attest van goede afkoppeling.

Waarom kiezen voor Hydroservices?

 • Hydroservices heeft heel veel ervaring in afkoppelen en in keuringen, kent de grenzen van de wetgeving en alle mogelijkheden per rioolbeheerder waardoor het een zeer geschikte partner is om al uw keuringsproblemen op te lossen.[link naar referenties]
 • Hydroservices werkt aan marktconforme prijzen met duidelijke afspraken vooraf wat een herkeuring kost (wegens een vastgestelde onvolkomenheid aan het scheiden van beide rioolstelsels).
 • Hydroservices heeft gecertificeerde keurders voor attesten volgens ‘’VLARIO’’ en volgens ‘’AQUAFLANDERS’’. (http://www.vlario.be/  of   http://www.aquaflanders.be/ ).
 • Hydroservices haar keuringteams beschikken over een uitgebreid wagenpark, alle nodige toestellen en alaam om gericht en efficiënt te kunnen keuren.
 • Hydroservices heeft teams verspreid over het Vlaamse land waardoor we de verplaatsingskosten laag kunnen houden.
 

Enkele van onze diensten